A+ R A-


Litania do bł. Bronisławy

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Święta Trójco, jedyny Boże -

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko -
Święta Panno nad pannami -
Bł. Bronisławo -
Bł. Bronisławo, Oblubienico Pana Jezusa -
Bł. Bronisławo, służebnico wierna Najświętszej Maryi Panny -
Bł. Bronisławo, córko czcigodna św. Norberta -
Bł. Bronisławo, różo wonna w Zakonie norbertańskim -
Bł. Bronisławo, chlubo i strażniczko klasztoru zwierzynieckiego -
Bł. Bronisławo, profesko zgromadzenia zwierzynieckiego -
Bł. Bronisławo, w młodym wieku na służbę Bogu się oddająca -
Bł. Bronisławo, pochodnio przed tronem Boga gorejąca -
Bł. Bronisławo, Serce Boże rozweselająca -
Bł. Bronisławo, wzgardzicielko światowej próżności i doczesnej wielkości -
Bł. Bronisławo, pogromicielko szatana -
Bł. Bronisławo, w rozmyślaniu pobożnym ku niebu się wzbijająca -
Bł. Bronisławo, miłośnico Ran Chrystusowych -
Bł. Bronisławo, krzyże i utrapienia chętnie dla Boga znosząca -
Bł. Bronisławo, obrazie cierpliwości -
Bł. Bronisławo, przykładzie wstrzemięźliwości życia -
Bł. Bronisławo, miłośnico ubóstwa -
Bł. Bronisławo, lilio czystości -
Bł. Bronisławo, zwierciadło ochotnego posłuszeństwa -
Bł. Bronisławo, wzorze najgłębszej pokory -
Bł. Bronisławo, mistrzyni cnót znamienitych -
Bł. Bronisławo, opiekunko do Ciebie się uciekających -
Bł. Bronisławo, opiekunko sierot i dusz w Czyśćcu cierpiących -
Bł. Bronisławo, w utrapieniach i nieszczęściach osłodo -
Bł. Bronisławo, uzdrowienie chorych -
Bł. Bronisławo, przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących -
Bł. Bronisławo, doznana obrono ludu krakowskiego -
Bł. Bronisławo, patronko Królestwa Polskiego -

My grzeszni przez Ciebie Pana Boga prosimy, przyczyń się za nami
Przez świątobliwość życia Twego, uproś nam życia świątobliwego zamiłowanie -
Przez głęboką pokorę Twoja, uproś nam wzgardę próżności światowych -
Przez obfitość łask Boskich Tobie udzielonych, uproś nam odpuszczenie grzechów
i zbawienie duszy -
Przez obecność Boga przy Twojej śmierci, uproś nam obecność Boga w godzinę śmierci naszej -
Przez szczęśliwą śmierć Twoja, uproś nam skonanie dobre i śmierć w łasce Bożej -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Módl się za nami Bł. Bronisławo.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się:
Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających; dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, Korono panieńskiej czystości, proszę Cię przez zasługi i przyczynę bł. Bronisławy, służebnicy Twojej, nie gardź naszym najpokorniejszym błaganiem, a broń nas od zguby wiecznej, jaką nam nieprzyjaciel dusz ludzkich zgotować usiłuje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.