A+ R A-


Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże: Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże: Zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże: Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.
SERCE JEZUSA, złączone najistoniéj ze Słowem Bożém, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Świątnico Bóstwa, Zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Trójcy Najświętszéj przybytku, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przepaści mądrości, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, oceanie dobroci, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, tronie miłosierdzia, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, skarbie niewyczerpany, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło łask Boskich, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie grzeszników, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wzorze cnót wszystkich,Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończenie miłujące i godne nieskończonéj miłości, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło żywéj wody wytryskującéj do żywota wiecznego, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przedmiocie upodobań Ojca Niebieskiego, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, błagalna ofiaro za grzechy nasze, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przepełnione goryczą dla grzechów naszych, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w smutku pogrążone w ogrodzie Oliwnym, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, urąganiem nakarmione, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, miłością zranione, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przeszyte, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, na krzyżu utratą krwi wycieńczone, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, skruszone dla zbrodni naszych, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, teraz jeszcze znieważane przez ludzi w Najświętszym Sakramencie miłości, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ucieczko grzeszników, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, umocnienie słabych, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pociecho strapionych, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wytrwanie sprawiedliwych, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie tych, którzy w Tobie ufają, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wielbicieli Twoich słodka obrono, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, Zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pomocniku nasz w utrapieniu, które bardzo nas nawiedziły, Zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
W. Jezu Cichy, Serca Pokornego.
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się.

Boże Wszechmogący, wejrzyj na Serce Najdroższego Syna Twego, przypatrz się zadośćuczynieniom, jakie Ci ofiaruje w imieniu grzeszników, i daj się przebłagać Boskim hołdom jego; przebacz nam grzechy nasze, i zmiłuj się nad nami, w imię Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem, żyje i króluje wraz z Tobą, w jedności Ducha Świętego. Amen.
W. Najsłodsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
O. Abyśmy się stali godnymi Ciebie kochać z całego serca.