A+ R A-


Litania do św. Alojzego Gonzagi

Kyrie eleison. - Chryste eleison. - Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. - Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże —
Duchu Święty, Boże —
Święta Trójco, Jedyny Boże —

Święta Maryjo, Opiekunko świętego Alojzego - módl się za nami.
Święty Alojzy, ukochany Synu Maryi -
Św. Alojzy, wierny sługo Ojca Przedwiecznego -
Św. Alojzy, świątynio Ducha Świętego -
Św. Alojzy, wierny naśladowco Jezusa -
Św. Alojzy, gorący miłośniku Ukrzyżowanego -
Św. Alojzy, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu -
Św. Alojzy, miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa zawsze gorejący -
Św. Alojzy, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata -
Św. Alojzy, piękny przykładzie doskonałości -
Św. Alojzy, wzorze pokory -
Św. Alojzy, miłośniku ubóstwa -
Św. Alojzy, lilio czystości -
Św. Alojzy, aniele w ciele ludzkim -
Św. Alojzy, pokutniku niewinny -
Św. Alojzy, wzorze umartwienia -
Św. Alojzy, ozdobo skromności -
Św. Alojzy, ofiaro miłości bliźniego -
Św. Alojzy, wzorze prawdziwej pokuty -
Św. Alojzy, kwiecie anielskiej czystości -
Św. Alojzy, patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży -
Św. Alojzy, opiekunie uczących się -
Św. Alojzy, dobry doradco w wyborze stanu -
Św. Alojzy, ozdobo Towarzystwa Jezusowego -
Św. Alojzy, światło Kościoła świętego -
Św. Alojzy, wielki cudotwórco -
Św. Alojzy, dzielny Patronie wszystkich Twych czcicieli -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

P: Módl się za nami święty Alojzy
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, niebieskich darów dawco, któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym, przedziwną życia niewinność z równie wielką pokutą połączył: daj nam, którzy jego niewinności zachować nie zdołaliśmy, abyśmy przez zasługi jego i przyczynę przynajmniej w pokucie go naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.