A+ R A-


Litania do św. Bartłomieja

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Św. Trójco jedyny Boże -


Św. Maryjo, módl się za nami
Królowo Apostołów -
Królowo Męczenników -
Św. Bartłomieju Apostole -
Św. Bartłomieju, otwarty na głos prawdy -
Św. Bartłomieju, prawdziwy Izraelito -
Św. Bartłomieju, wyznający Bóstwo Syna Bożego -
Św. Bartłomieju, powołany na ucznia przez Jezusa -
Św. Bartłomieju, wybrany apostołem -
Św. Bartłomieju, uczestniku cudownego połowu ryb -
Św. Bartłomieju, pełen wiary i pobożności -
Św. Bartłomieju, nieustannie zjednoczony z Bogiem -
Św. Bartłomieju, przepojony miłością Boga i bliźniego -
Św. Bartłomieju, wzorze gorliwości apostolskiej -
Św. Bartłomieju, głosicielu Dobrej Nowiny -
Św. Bartłomieju, Apostole różnych ludów -
Św. Bartłomieju, kolumno Kościoła świętego -
Św. Bartłomieju, prześladowany dla Ewangelii -
Św. Bartłomieju, męczenniku za wiarę Chrystusową -
Św. Bartłomieju, krzyżowany na wzór Chrystusa -
Św. Bartłomieju, wierny Chrystusowi aż do śmierci -
Św. Bartłomieju, patronie różnych zawodów -
Św. Bartłomieju, opiekunie podróżnych -
Św. Bartłomieju, orędowniku nasz przed Bogiem -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Módl się za nami św. Bartłomieju.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen