A+ R A-


Litania do św. Bonifacego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Święta Trójco, Jedyny Boże -

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Św. Bonifacy -
Św. Bonifacy, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego -
Św. Bonifacy, przykładzie nawrócenia -
Św. Bonifacy, wzorze pokuty -
Św. Bonifacy, duchem misyjnym przepełniony -
Św. Bonifacy, troską o nawrócenie braci prowadzony -
Św. Bonifacy, nieustraszony wyznawco Chrystusa -
Św. Bonifacy, niesprawiedliwy wyrok z pokorą przyjmujący -
Św. Bonifacy, wzorze wytrwałości w męczeństwie -
Św. Bonifacy, męczenniku Chrystusowy -
Św. Bonifacy, w swych szczątkach w Rzymie uczczony -
Św. Bonifacy, w swych relikwiach do Polski sprowadzony -
Św. Bonifacy, chlubo kościoła czerniakowskiego -
Św. Bonifacy, patronie kasjerów, bankierów i finansistów -
Św. Bonifacy, w różnorakich sprawach orędowniku -

Panie, przez zasługi św. Bonifacego, zmiłuj się nad nami
Przez jego gorliwość misyjną -
Przez jego miłość ku Tobie -
Przez jego stałość w wierze -
Przez jego męstwo -
Przez jego śmierć męczeńską -

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś nas zachował od zaniedbania Twoich natchnień -
Prosimy Cię, abyś w nas ducha pokuty pobudzał -
Prosimy Cię, abyś nas miłością Twoją rozpalał -
Prosimy Cię, abyś nas w znoszeniu umartwień umacniał -
Prosimy Cię, abyś nas w wierności Tobie utwierdzał -
Prosimy Cię, abyś nas w potrzebach naszych wspomagał -
Prosimy Cię, abyś nas w godzinę śmierci nie opuszczał -
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Módl się za nami św. Bonifacy
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, niech ludowi Twemu pomoże ustawiczne wstawiennictwo św. Bonifacego, męczennika i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym weseli wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.