A+ R A-


Litania do św. Doroty

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Święta Trójco, jedyny Boże -

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Doroto -
Św. Doroto, Dziewico i Męczennico -
Św. Doroto, wierna służebnico Boga żywego -
Św. Doroto, gorliwa pomnożycielko chwały Bożej -
Św. Doroto, uwielbiająca Pana nieba i ziemi -
Św. Doroto, ukazująca moc i dobroć Boga -
Św. Doroto, z Bogiem na modlitwie zjednoczona -
Św. Doroto, miłująca Chrystusa ponad wszystko -
Św. Doroto, nazywająca Chrystusa swoim Oblubieńcem -
Św. Doroto, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa -
Św. Doroto, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach -
Św. Doroto, doświadczana przez potwarze i tortury -
Św. Doroto, mężnie znosząca złość oprawców -
Św. Doroto, doprowadzająca błądzące siostry do Pana -
Św. Doroto, oddająca swoje życie w ręce Chrystusa -
Św. Doroto, ciesząca się w Niebie celem swoich tęsknot -
Św. Doroto, ozdobo Kościoła świętego -
Św. Doroto, chwało bohaterów chrześcijańskich -
Św. Doroto, odważnie wyznająca wiarę świętą -
Św. Doroto, przykładzie mocnej nadziei -
Św. Doroto, wzorze doskonałej miłości, odrzucającej strach przed śmiercią -
Św. Doroto, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi -
Św. Doroto, podziwu godny wzorze stałości -
Św. Doroto, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie -
Św. Doroto, zbudowanie dla chrześcijan -
Św. Doroto, potężna orędowniczko u Boga -
Św. Doroto, szczególna wspomożycielko proszących -
Św. Doroto, nadziejo do Ciebie się uciekających -
Św. Doroto, błądzących prowadząca do Boga -
Św. Doroto, wypraszająca grzesznikom łaskę pokuty -
Św. Doroto, patronko cierpiących -
Św. Doroto, patronko błogosławionej śmierci -
Św. Doroto, prowadząca do życia wiarą i miłością -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami św. Doroto,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, św. Dorota dziewica i męczennica niech nam wybłaga miłosierdzie Twoje, ona bowiem miła Tobie była tak dla zasług czystości jak i w męczeństwie, którym wyznawała Twoją moc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.