A+ R A-


Litania do św. Franciszka z Asyżu

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Św. Trójco jedyny Boże -
Św. Maryjo Niepokalanie Poczęta - módl się za nami.

Święty Franciszku Seraficki -
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej -
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa -
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej -
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych -
Święty Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony -
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony -
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą -
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony -
Święty Franciszku, miłośniku pokory -
Święty Franciszku, wzorze pokuty -
Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa -
Święty Franciszku, miłośniku czystości -
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący -
Święty Franciszku, patriarcho ubogich -
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych -
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów -
Święty Franciszku, bojowniku Chrystusowy -
Święty Franciszku, pogromco szatana -
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego -
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej -
Święty Franciszku, tarczo wojujących za prawdę -
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata -
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich -
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących -
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy -
Święty Franciszku, dzielny orędowniku u Boga -
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święty Ojcze Franciszku.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który przez zasługi serafickiego Ojca, świętego Franciszka, Kościół swój nową rodziną ubogacasz, użycz nam łaski, abyśmy za Jego przykładem dobrami ziemskimi gardzili, a do niebieskich pragnienia nasze skierowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.