A+ R A-


Kościół MB Anielskiej Łódź

Kościół MB Anielskiej

Miejscowość Łódź Krasickiego 2a

Odpust:Godziny mszy: 07:00, 08:30, 10:00 (suma), 11:30 (dzieci starsze), 13:30, 15:30 (dzieci młodsze), 18:00 (młodzież)

Kościół MB Anielskiej Łódź