A+ R A-


Kościół Bł. Honorata Koźmińskiego Chrośla

Kościół Bł. Honorata Koźmińskiego

Miejscowość Chrośla

Odpust:Godziny mszy: 09:00, 11:00, 18:00

Kościół Bł. Honorata Koźmińskiego Chrośla