A+ R A-


Aureliusz Augustyn z Hippony

Aureliusz Augustyn urodził się w 354 roku w Tagaście. Naukę pobierał w rodzinnym mieście a także w Madaurze i Kartaginie.

W 374 roku Aureliusz założył w Tagaście szkołę retoryki, jednak dwa lata później powrócił do Kartaginy. Nauczał tam retoryki oraz pisał dzieła filozoficzne, w których próbował pogodzić manicheizm z filozofią grecką. Spod jego pióra wyszedł traktat „O pięknie i proporcji”.

 

 

 

 

 

Spór Aureliusza z matką spowodował, że opuścił on Kartaginę i udał się do Rzymu, gdzie założył szkołę retoryki, a następnie wyjechał do Mediolanu. Tam został naprowadzony na studiowanie Pisma Świętego, a zwłaszcza listów Świętego Pawła. Spotykając różnych mędrców miał okazję wysłuchać historii życia wielu znanych świętych, miedzy innymi Świętego Antoniego. Natchniony opowieściami i lekturą Aureliusz postanowił przyjąć chrzest, do którego przygotowywał się w jednej z podalpejskich wsi. Legenda głosi że podczas medytacji usłyszał głos, który nakazywał mu czytać Biblię. Aureliusz otworzył ją na przypadkowej stronie, a słowa, które przeczytał uznał za wskazówkę. Nakazywały mu one odstąpić od uczt i rozpusty i stać się podobnym do Chrystusa.

W roku 387 Aureliusz wrócił do Mediolanu i razem ze swoim synem przyjął chrzest. W 390 roku, zaraz po śmierci syna udał się do Hiponny, gdzie w 396 roku został mianowany biskupem. Jako biskup Aureliusz z oddaniem służył swojej diecezji pragnąc uchronić ją  przed atakami wroga.

Aureliusz Augustyn zmarł 28 sierpnia 430 roku. Po śmierci został ogłoszony świętym oraz ojcem i doktorem kościoła. Jego grób znajduje się w kościele augustianów w Pawii. Jego wspomnienie obchodzone jest 28 sierpnia.

Aut: MS / rolnicy.com