A+ R A-


Cyryl Jerozolimski

Cyryl Jerozolimski urodził się około 315 roku w Jerozolimie. Jako 19 letni chłopak przyjął z rąk biskupa Makarego święcenia diakonatu, a 10 lat później został wyświęcony na kapłana. W roku 348 wybrano go następcą Maksyma w jerozolimskiej katedrze.

Cyryl sprzeciwiał się arianom, za co kilkakrotnie był wyganiany z miasta. Po pierwszym wygnaniu  znalazł się w Tarsie. Po 9 letniej nieobecności i potępieniu arianizmu na Synodzie w Seleucji, Cyryl mógł wrócić do Jerozolimy. Niedługo potem Synod w Konstantynopolu ponownie zesłał go na wygnanie. Jednak już kilka miesięcy później panujący wówczas cesarz – Julian Apostata - pozwolił Cyrylowi na powrót. Przez kolejne 19 lat Cyryl nie był już nękany. W tym czasie poszerzył swoja działalność apostolską i przywrócił Kościołowi w Jerozolimie upragnioną jedność. Jednak kiedy zmarł Julian Apostata i rządy przejął cesarz Walens, Cyryl ponownie musiał opuścić Jerozolimę. Już do śmierci pozostał na wygnaniu.

Cyryl pozostawił po sobie liczne dzieła literackie, między innymi jeden z pierwszych wykładów o sakramencie chrztu, który przeznaczony był zarówno dla katechumenów jak i dla ochrzczonych.

Cyryl Jerozolimski zmarł 18 marca 386 roku. W roku 1882 został ogłoszony doktorem Kościoła przez papieża Leona XIII. Kościół katolicki obchodzi jego wspomnienie 18 marca.