A+ R A-


Grzegorz I Wielki

Grzegorz I zwany Wielkim był papieżem. Po śmierci został ogłoszony świętym, ojcem i doktorem Kościoła Katolickiego.Grzegorz I urodził się około 540 roku w Rzymie jako syn Świętej Sylwii i Gordiana Anicjusza. Grzegorz bardzo dobrze znał łacinę, potrafił tez porozumiewać się w języku greckim. Był też dobrze zaznajomiony z prawem rzymskim. Jako 35 - letni mężczyzna, Grzegorz został prefektem Rzymu.

 

 

 

Kiedy zmarł ojciec Grzegorza, zrezygnował on z pełnienia funkcji publicznych i wstąpił do zakonu benedyktynów. Cały majątek i rodzinną posiadłość przeznaczył na cele charytatywne. Został fundatorem pięciu klasztorów na Sycylii oraz jednego w Rzymie.

W 579 roku Grzegorz otrzymał świecenia diakonatu. Niedługo potem został posłem papieża Pelagiusza II na dworze w Konstantynopolu. Przebywał  tam do 586 roku, po czym powrócił do Rzymu. Cztery lata później, po śmierci papieża Pelagiusza II, Grzegorz I Wielki został wybrany na papieża. Sakrę papieską przyjął 3 września 590 roku.

Papież Grzegorz I obrał sobie za cel przywrócenie hierarchii i porządku w Kościele. Zawarł on sojusz z Merowingami i prowadził pokojowe pertraktacje z Longobardami, dzięki temu zyskał uznanie w oczach Rzymian. Grzegorz I prowadził dialog między kościołem wschodnim i zachodni, chciał bowiem, aby uznano prymat papieża nad innymi patriarchatami. Zabiegał także o zachowanie niezależności Kościoła od władz świeckich oraz podtrzymanie celibatu wśród duchowieństwa.

Papież Grzegorz I wprowadził też zmiany w liturgii, usystematyzował chorały, wprowadził do mszy świętej modlitwę Ojcze Nasz, wprowadził łacinę do liturgii kościoła zachodniego. Ponadto realizował się jako pisarz. Był autorem krótkich listów, kazań i dzieł epistolarnych.

Grzegorz I Wielki zmarł 12 marca 604 roku. Niedługo po śmierci został ogłoszony świętym. W 1298 roku papież Bonifacy VIII ogłosił go także doktorem Kościoła. Grób zmarłego znajduje się w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Jego wspomnienie obchodzone jest w Kościele katolickim 3 września.

Aut: MS / rolnicy.com