A+ R A-


Klemens I

Klemens I zwany także Klemensem Rzymskim urodził się w Rzymie. Pracował jako przełożony gminy Rzymskiej , a w latach 88 – 97 pełnił funkcję papieża. Jest najstarszym pisarzem starochrześcijańskim o znanym imieniu.

 

 

 

 

Klemens I został zaliczony do Ojców Kościoła. Tradycja mówi, że był on czwartym z kolei biskupem Rzymu. Jego pontyfikat nie zakończył się jednak z momentem śmierci, ponieważ wcześniej został on wygnany z Rzymu. Klemens I jest autorem Listu do Koryntian, II Listu Świętego Klemensa do Koryntian oraz dwóch Listów do Dziewic.

Według tradycji Klemens I zginał śmiercią męczeńską. Prawdopodobnie został zesłany na wygnanie przez cesarza Trajana, który rozkazał wrzucić Klemensa I do morza z kotwicą przywiązaną do szyi. Śmierć Klemensa I datowana jest na 102 rok.

W okresie, kiedy pontyfikat pełnił papież Mikołaj I, Cyryl i Metody, przenieśli zwłoki Klemensa I do Rzymu. Zostały one pochowane w kościele San Clemente.

Wspomnienie Klemensa I w kościele katolickim przypada na 23 listopada.