A+ R A-


Piotr Chryzolog

Piotr Chryzolog zwany też Złotoustym urodził się około 380 roku w mieście Imola. Był wychowywany przez miejscowego biskupa – Korneliusza, który wskazał mu duchową ścieżkę życia.

Około 433 roku Piotr został mianowany na biskupa Rewenny, zastępcę Jana Angeloptesa. Działalność duszpasterska Piotra skupiała się przede wszystkim na głoszeniu słowa Bożego. Słynął on bowiem z ogromnego talentu mówcy. Od umiejętności pięknego przemawiania wziął się przydomek Piotra – Chryzolog. W języku greckim oznacza to „o złotych słowach”.

Piotr Chryzolog był wysłannikiem papieża Leona Wielkiego na soborze chalcedońskim. Był też autorem ponad 200 kazań, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Zawierają one komentarze do Pisma Świętego oraz wskazówki dotyczące moralnego życia.

Piotr Chryzolog zmarł 31 lipca 450 roku. Po śmierci został ogłoszony świętym, a w 1729 roku papież Benedykt XIII ogłosił go doktorem Kościoła. Kościół katolicki obchodzi jego wspomnienie 30 lipca.