A+ R A-


Papież Teodor I

Był Grekiem z Jerozolimy, synem biskupa Teodora. Jego wybór na papieża, przypadający na dzień 24 listopada 642 roku bardzo szybko został zaakceptowany przez Egzarchę Rawenny, prawdopodobnie z uwagi na fakt, iż Teodor był Grekiem.Teodor I podczas swego pontyfikatu kontynuował rozpoczętą przez poprzedników walkę z monoteletyzmem (odmianą monofizytyzmu). Papież napisał list do cesarza bizantyjskiego Konstansa II, w którym zawarł informację dotyczącą swojego sprzeciwu odnośnie wyboru Pawła na patriarchę Konstantynopola, gdyż zwolnienie z urzędu jego poprzednika nastąpiło w sposób niekanoniczny. Od Konstansa II domagał się również aby ten wycofał swoje poparcie dla edyktu Ekthesis cesarza Herakliusza. Wracając do sprawy Pawła, napisał -zarówno do Niego jak i biskupów, którzy Go popierali – list, w którym zwrócił uwagę, że jeśli chcą aby wybór Pawła został zaakceptowany, musieliby dopilnować, aby złożenie z urzędu Pyrrusa (poprzednika Pawła) odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem. Niestety wszystkie listy poszły na marne i w  Konstantynopolu papież niczego nie wskórał. Natomiast temat pism dotyczących monoteletyzmu nie obszedł się bez echa. Uzyskał zdecydowane poparcie wielu biskupów m.in. Cypru, Palestyny i Afryki. W 645 roku, w obecności papieża, nawet zdymisjonowany Pyrrus odrzucił herezję. Nawrócenie jednak nie trwało długo, ponieważ powrócił do herezji, za co w 648 roku został ekskomunikowany.

Tymczasem Teodor, otrzymawszy wsparcie od innych biskupów a z biegiem czasu podjął próbę odwołania Pawła. W efekcie uzyskał, wydawałoby się, że niewiele bo oficjalne podkreślenie wiary w monoteletyzm ze strony Pawła.  W odpowiedzi na to publiczne ogłoszenie Teodor nałożył na niego ekskomunikę i w 649 roku udało mu się odwołać go ze stanowiska. Skrzywdzony Paweł, w ramach odwetu postanowił użyć swoich wpływów i utrudnić życie papieskiemu nuncjuszowi w Konstantynopolu. Ponad to namówił Konstansa do wydania nowego dekretu, znanego jako Typos. Dekret ten miał odwoływać poprzedni – Ekthesis. Typos szybko jednak został potępiony przez cały Zachód oraz następcę Teodora Marcina I.

Teodor został zapamiętany przez wiernych jako opiekun biedoty i dobroczyńca rzymskich kościołów. Pochowany został 14 maja 649 roku.