A+ R A-


A - a - a alleluja

A - a - a allelujaAdres: C
A - a - a alleluja
d G
Ho - ho - ho hosanna
C
Mój Bóg kocha mnie
d G C
Jego radość jest w sercu mym