A+ R A-


Alleluja biją dzwony

Alleluja biją dzwonyAdres: A D E fis
1. Alleluja! Biją dzwony,
E fis H7 E7
głosząc w świata wszystkie strony,
A fis E E7
że zmartwychwstał Pan!
A E A E D A E A
Alleluja, alleluja, alleluja!

2. Biją długo i radośnie,
że aż w piersiach serce rośnie,
triumf prawdzie dan.
Alleluja...

3. W majestacie Boskiej chwały
idzie Chrystus Zmartwychwstały
między uczniów swych.
Alleluja...

4. Dzień wesoły nam dziś nastał,
Pan po męce zmartwychpowstał,
płynie pieśni ton.
Alleluja...