A+ R A-


Alleluja Panem jest

Alleluja Panem jestAdres: D G D G D G D G
Alleluja, (alleluja), alleluja, (alleluja)!
D G
Panem jest, (Panem jest), Panem jest,
D A7
{Panem jest), Jezus moim Panem jest.
D G D G D G D G
Alleluja, (alleluja), alleluja, (alleluja)!
D G
Panem jest, (Panem jest}, Panem jest,
D A7
(Panem jest), Jezus moim Panem jest.
G7 G A D
Alleluja! Jezus Panem jest.

2. Królem jest...

3. Zbawcą jest...