A+ R A-


Alleluja w Bogu nadzieję mam

Alleluja w Bogu nadzieję mamAdres: Ref. Alleluja, Alleluja
W Bogu nadzieję mam,
On pełnią radości mej.

1. Przyjdźmy, radośnie śpiewajmy dziś
Skale naszego zbawienia,
sercem za wszystko dziękując Mu,
wykrzykujmy radosną pieśń.

2. Gdyż wielkim Bogiem jest nasz Pan,
królem wszelkiego stworzenia,
Góry i morza w Jego ręku są,
On cudownie uczynił świat.

3. Pójdźmy i przed nim pokłońmy się,
uklęknijmy przed jego tronem.
On Bogiem naszym,On zbawił nas,
On broni nas ręką swą.