A+ R A-


Amen Amen Alleluja!

Amen Amen Alleluja!Adres: Alleluja, Alleluja, a
Amen Amen, Alleluja! G e a

Pokłońmy się przed Nim G e
-- On naszym Panem jest a
Pokłońmy się przed Nim G e
-- On naszym Panem jest a
Pokłońmy się przed Nim G e
-- On naszym Panem jest a
Amen Amen, Alleluja! G e a

Radujmy się bracia
-- On naszym Panem jest
Radujmy się siostry
-- On naszym Panem jest
Radujmy się wszyscy
-- On naszym Panem jest
Amen Amen, Alleluja!

Posyła nam Ducha
-- On naszym Panem jest
Posyła nam Ducha
-- On naszym Panem jest
Posyła nam Ducha
-- On naszym Panem jest
Amen Amen, Alleluja!

Chrystus do nas powróci
-- On naszym Panem jest
Chrystus do nas powróci
-- On naszym Panem jest
On do nas powróci
-- On naszym Panem jest
Amen Amen, Alleluja!