A+ R A-


Błogosławię Cię

Błogosławię CięAdres: 1. Niech cały świat błogosławi Pana CG
I wody szum daje mu cześć Fa
Błękitne morza klaszczą w swe dłonie z nami Fea
Skalistych gór potęga kłania się FG
Aniołów chór, błogosławi Pana CG
I dzień i noc uwielbia go Fa
I słońce też do Twoich stóp upada Fea
By opromienić Twój tron, jasnością swą FeadGFG

Ref: I moje serce też oddaje Tobie cześć CFGC
Z radością błogosławię Cię dGC
I moje serce też oddaje Tobie cześć
Uwielbiam święte imię Twe

2. Modlitwą mą błogosławię Pana
A w sercu mym nucę tę pieśń
Narody liczne idą do Ciebie Boże
By w Tobie znaleźć swój kres, tęsknoty kres.

3. I cały lud, modli się do Ciebie
A miłość Twa uzdrawia nas
Stajemy tu, dzieci wolności Bożej
By błogosławić Cię wciąż, po wieczny czas