A+ R A-


Przyjmij ofiarę Ojcze nasz

Przyjmij ofiarę Ojcze naszAdres: Przyjmij ofiarę Ojcze nasz,
Którą Twe dzieci składają wraz.

1.Ojcze przedwieczny Boże nasz,
Przyjmij ofiarę Syna swojego,
Który pod postaciami Chleba Białego,
Ofiaruje się dziś za nas.

2.Jak krople wody przez wino pochłonięte,
jak rzeka ginie w oceanie,
tak niech zostaniem pochłonięci przez Ciebie Panie,
niech z Tobą tworzym jedno.