A+ R A-


Wołek i Osiołek

Wołek i OsiołekAdres: Wołek, wołek, wołek i osiołek C
Dzieciąteczko w żłobie, a w stajence mróz F G F C
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! /x2 G C
Trzech królów magów
Czterech ewangelistów
Pięć przykazań kościelnych
Sześć stągwi kamiennych
Siedem Sakramentów
Osiem błogosławieństw
Dziewięć Chórów Anielskich
Dziesięć Przykazań Bożych
Jedenastu Filistynów
Dwunastu Apostołów