A+ R A-


Hiob to człowiek wielkiej wiary, bojący się Boga i zawsze postępujący zgodnie z Jego prawem. Stał się przykładem prawdziwego chrześcijanina, który całym swoim sercem i życiem oddał się Bogu. Bóg jednak pomimo życia zgodnego z Jego wolą, poddaje Hioba próbie wiary.

Więcej…

Mowa tu o proroku Eliaszu, postaci zakorzenionej w dziejach Izraela. Najwięcej można dowiedzieć się o nim z Pierwszej Księgi Królewskiej. Pochodził z Tiszbe w Gileadzie. Żył za panowania króla Achaba, który za namową swej żony wprowadził kult boga Baala. Reformom króla przeciwstawiał się Eliasz przez co musiał uciekać z kraju.

Więcej…

„"Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego". Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego".”
(Mk 10, 23-25)

Więcej…

Zbuntowany prorok

W jednej z ciekawszych ksiąg Starego Testamentu opisane są relacje zachodzące pomiędzy prorokiem Jonaszem a Bogiem. Zbuntowanym prorokiem nazwano Jonasza, który nie do końca wiedział jak powinny wyglądać relacje między człowiekiem wierzącym a Bogiem, dlatego Jonasz popełnił kilka błędów wiary.

Więcej…

„Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel (...)”. (Mt 4, 1-3)

Więcej…

Spowiedź w Biblii

„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. (J 20, 19-23)

Więcej…

„Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.”
(Mt 5, 43-48)

Więcej…

Pytanie to stawia człowiekowi Chrystus, by wiedzieć jaka jest jego wiara, by wiedzieć czy podąża za nim. Chce On, by człowiek publicznie przyznał się do Niego: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt. 10, 32)

Więcej…

Wyrażenie wypowiadane w Symbolu Wiary, określające duchowy związek wiernych chrześcijan na ziemi ze Świętymi w niebie i duszami w czyśćcu. Ma więc ono podwójny wymiar ziemski- teraz i wieczny.

Więcej…

Przed przyjściem Chrystusa na świat, Jego śmiercią i zmartwychwstaniem bramy niebios były zamknięte. Ten kto umarł przed Chrystusem nie trafiał do nieba czy piekła, ale wszyscy po śmierci trafiali do piekła. Chrystus umierając, uwalniając człowiek od grzechu pierworodnego otworzył bramy nieba.

Więcej…

Strona 1 z 4