A+ R A-


Jezus kuszony przez szatana

„Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel (...)”. (Mt 4, 1-3)


Jezus przed rozpoczęciem swojej działalności mającej doprowadzić do zbawienia udaje się na pustynię, by tam pościć. Kuszenie Jezusa jako przedstawiciela Izraela i tego, od którego wszystko się zaczyna jest ukazaniem cierpienia na jakie są narażeni wszyscy ci, którzy uwierzyli i zaufali Chrystusowi.
 

W momencie kiedy okres postu Jezusa dobiegał końca i zaczął czuć „głód” przystępuje do niego szatan. Jego działanie jest współcześnie dobrze znane. Nie przystępuje on do osób, których wiara jest bardzo mocna, ale wyczekuje momentu osłabienia, wyczerpania, by pokazać człowiekowi, że on ofiaruje lżejsze życie niż Bóg. Tym jednak czego on nie może zagwarantować jest zbawienie, które zawdzięczamy Chrystusowi.

 

Chrystus zostaje więc poddany próbie oddania się swojemu Ojcu. Diabeł w zamian za dokonanie przez Jezusa, wydawać mogło by się nieznaczących czynów, oferuje cudowne życie w dostatku. Chce on, by Chrystus oddał mu pokłon. Jezus mimo wycieńczenia jest wierny swojemu Ojcu. Nie nabiera się na złudne oferty szatana, wybiera inną drogę od tych, które przedstawiał mu zły duch. Decyduje się kroczyć ciężką drogą, na której spotka go wielkie cierpienia. Wstępuje na drogę krzyża ufając, że na jej końcu znajduje się zbawienie. Jest wierny Bogu, nawet wtedy, gdy powierzone jest Mu tak straszne cierpienie.

 

Szatan przyszedł do Jezusa, by sprawić żeby odwrócił się od Boga. Chciał dać Chrystusowi wszystko, żeby tylko przestał kochać Boga. Jezus jednak skutecznie broni się przed zwodniczym szczęście, On jeden doskonale miłuje Boga i pozostaje mu wierny.
 

Podobnie szatan działa w życiu każdego człowieka, który zaufał Bogu, który całym swoim sercem pokochał Go i chce mu służyć. Niestety niektórzy są na tyle słabi, że rezygnują z miłości Pana na rzecz dóbr doczesnych, sławy, pieniędzy, kariery. Bóg dał człowiekowi wolną wolę, dlatego każdy osobiście wybiera dobro albo zło, przyjaźń z Bogiem czy też złudną ofertę szatana.

PR