A+ R A-


Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem bogactw

„"Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego". Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego".”
(Mk 10, 23-25)
 

Jezus w tych wypowiedzianych do uczniów słowach skrytykował bogactwo. Chrystus ostrzega przed nadmiernym bogaceniem się. Nie ma On nic przeciwko dbaniu o dobra doczesna, ale ta dbałość nie może stać się głównym i jedynym zadaniem człowieka. Jak mówi Ewangelia, jeśli człowiek ukierunkowany jest wyłącznie na bogacenie się i nie opamięta się on w porę, zostanie potępiony.

 

Chrystus nie mówi, że nie mamy dbać o swoje utrzymanie, ale wskazuje, że człowiek w tym musi utrzymać odpowiednią hierarchię wartości. Bogactwo, pieniądze nie mogą stać się najpotrzebniejszą zdobyczą w życiu człowieka. Chrystus upomina, że nie są one celem życia. W innym miejscu Ewangelii mówi, że dobra doczesna przeminą i niczym są dla człowieka, jeśli nie nagromadzi dóbr, którymi będzie mógł się pochwalić przed Bogiem. Mówił o dobrach duchowych, czysta dusza, sumienie, miłość do Boga i człowieka to jest to, czego oczekuje od nas Pan.
 

Musimy zrozumieć, że nawoływanie Jezusa jest troską o wejście człowieka do Królestwa Bożego. Nic po zgromadzonym bogactwie tu na ziemi, jeśli nie będziemy mieli nagromadzonego bogactwa w niebie. Chrystus pokazuje, że można pięknie żyć bez pałacu i fortuny. Można pięknie żyć czyniąc innym dobro, nawet najmniejszy dobry uczynek jest więcej wart w oczach Boga niż góra pieniędzy.

PR