A+ R A-


Po panowaniu króla Dawida w 970 roku p.n.e. na tronie zasiadł jego syn Salomon. Zbudował on Pierwszą Świątynię na Górze Moria. Odgrywała ona ważną rolę w historii Izraela. Stała się miejscem przechowywania Arki Przymierza, centrum kultu religijnego, a także ważnym punktem politycznym, gospodarczym oraz militarnym Izraela.

Więcej…

Apostoł Miłości

Jeden z pierwszych uczniów powołanych przez Chrystusa. Obserwator cudów Jezusa oraz najważniejszych wydarzeń na drodze odkupienia. Świadek przemienienia Jezusa na górze Tabor. Mowa tutaj o św. Janie Ewangeliście, który był z Jezusem do Jego ostatnich chwil na krzyżu. Jemu Chrystus powierzył w opiekę swoją Matkę.

Więcej…

Daniel to starotestamentalna postać biblijna, uznawany był za proroka, obdarowany przez Boga wielką mądrością, ufał Bogu i tłumaczył sny. W sztuce przedstawiany jest często w jaskini w otoczeniu lwów. Ma to symbolizować siłę wiary w niebezpieczeństwie śmierci.

Więcej…

Z niej Chrystus głosił orędzie o szczęściu, o którym dowiadujemy się z „Kazania na Górze” zawartego w Ewangelii św. Mateusza. W tej części Ziemi Świętej, nad Jeziorem Genezaret, Jezus wygłaszał wiele nauk, których słuchały tłumy.

Więcej…

Godzina Czytań

To jedna z części brewiarza – chrześcijańskiej księgi liturgicznej przeznaczonej głównie dla osób duchownych, do codziennej modlitwy. Godzina Czytań skupia teksty z Pisma Świętego, psalmy, hymny, responsorium oraz szczególną modlitwę.

Więcej…

Św. Jan Chrzciciel uznawany jest za ostatniego proroka w Starym Testamencie i pierwszego w Nowym Testamencie. Jego historia spaja obie części Biblii. On zapowiada przyjście Jezusa Chrystusa, Mesjasza.

Więcej…

Krzew gorejący

„Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: "Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?"”
(Wj 3, 2-3)

Więcej…

"Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem,
słów moich ust słuchaj, ziemio.
Nauka moja niech spływa jak deszcz,
niech słowo me pada jak rosa,
jak deszcz rzęsisty na zieleń,
jak deszcz dobroczynny na trawę.

Więcej…

Złoty cielec

Wskazuje na trudności jakie towarzyszyły Mojżeszowi prowadzącemu Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Historia złotego cielca opowiedziana w Księdze Wyjścia stała się znakiem ludzkiej słabości.

Więcej…

Bóg, by chronić niewinną krew, polecił stworzyć specjalne miasta schronienia:

Więcej…

Strona 2 z 4