A+ R A-


Ziemia Obiecana

Po wyprowadzeniu narodu izraelskiego z Egiptu i przeprowadzeniu go przez Morze Czerwone, Mojżesz zgodnie z wolą Boga, prowadził naród wybrany ku Ziemi Obiecanej, ziemi, której obszar szczegółowo został określony w Księdze Liczb.

Więcej…

„Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.”
(Wj 16, 4)

Więcej…

„Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego (...)”
Księga Rodzaju (6,13)

Więcej…

„Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”(Łk 16,18). „Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony” (1 Kor 7,10-11). „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6).

Więcej…

Wszyscy wierzący aptekarze, chorzy, lekarze, emigranci, pielgrzymi, podróżujący, uciekinierzy, wędrowcy, żeglarze zanoszą w sposób szczególny modlitwy do anioła, którego imię oznacza „Bóg uleczył”.

Więcej…

Apokalipsa zapowiada koniec czasów chrześcijaństwa, zagładę świata przed Sądem Ostatecznym. Jest jedyną proroczą księgą Nowego Testamentu. Nazywana jest Księgą Objawienia oraz Objawieniem Jana. Za jej autora uznaje się św. Jana. W wielu miejscach odnosi się do Starego Testamentu, głównie do Księgi Daniela i Księgi Izajasza. W niej odnajdujemy opis Czterech Jeźdźców Apokalipsy.

Więcej…

Pogromca szatana

Chrześcijanie nazywają tak św. Michała Archanioła - anioła oglądającego oblicze Boga. Jego imię oznacza „Któż jak Bóg”, głosi ono chwałę i moc Pana.

Więcej…

Wieża Babel

Symbol zamętu, różnorodności poglądów, wielojęzyczności. Historia i wieloznaczność Wieży Babel sprawiły, że stała się popularnym tematem wykorzystywanym w sztuce, głównie w malarstwie, poezji, filmie, tekstach piosenek.

Więcej…

Archanioł Gabriel

„Boże, Ty spośród wszystkich Aniołów wybrałeś Archanioła Gabriela na zwiastuna tajemnicy Twojego Wcielenia; spraw łaskawie, abyśmy wspominając jego imię na ziemi, doznali jego opieki z nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.”

Więcej…

Nie można wszystkich biblijnych liczb rozumieć dosłownie, gdyż nie taki był zamysł autorów natchnionych, niektóre z nich posiadają ukryte znaczenie, znaczenie symboliczne. Liczby występujące w Piśmie Świętym w różnych księgach mogą dotyczyć zupełnie innych rzeczy, dlatego też wyjaśnianie ich znaczenia nie jest łatwe i nie jest uniwersalne.

Więcej…

Strona 3 z 4