A+ R A-


Zbuntowany prorok

W jednej z ciekawszych ksiąg Starego Testamentu opisane są relacje zachodzące pomiędzy prorokiem Jonaszem a Bogiem. Zbuntowanym prorokiem nazwano Jonasza, który nie do końca wiedział jak powinny wyglądać relacje między człowiekiem wierzącym a Bogiem, dlatego Jonasz popełnił kilka błędów wiary.


Księga opisująca epizody z życia Jonasza powinna być szczególnie ważna dla każdego człowieka, gdyż pokazuje problemy z jakimi boryka się on w relacji z Bogiem. Czasem zdarza się, że nawet osoba wierząca w chwili zachwiania wiary zaczyna uznawać, że istnieją obszary świata, nad którymi Bóg nie ma władzy. Tam Jego wzrok nie dosięgnie człowieka, więc wydaje mu się, że może przed Bogiem uciec, schować się. Tak też sądził Jonasz. Zaczął traktować Boga jak narzędzie, które powinno realizuje jego cele i zamiary.
 

Kolejnymi błędami wiary jakie popełnił Jonasz było:
- przekonanie, że poprzez swoje naciski może wpłynąć na zmianę stanowiska Boga,
- przekonanie, że zasługuje na lepsze traktowanie niż inni,
- przekonanie, że ma prawo szantażować Boga swoim zachowaniem (Jonasz gniewał się na Boga w celu wymuszenia ustępstw).

 

„Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści: Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu.”
(Jon.1,1-3)

 

Od tych słów rozpoczyna się historia Jonasza. Prorok nie chciał wysłuchać Boga, udał się w przeciwnym kierunku od tego, który wytyczył mu Bóg. Nie zaakceptował Bożego planu. Udał się statkiem w podróż. Na statku zasnął, jednak przebudzenie było straszne. Obudził się z lękiem, zrozumiał, że przed Bogiem nie można uciec, poczuł wielką przegraną i pokonanie. Nieposłuszeństwo przyniosło mu wiele szkód.

 

Historia Jonasza przedstawia typowy błąd popełniany przez niektórych wiernych. Są oni w stanie zaakceptować Boga jako takiego, przyjmują Jego przykazania, ale jeśli chce On czegoś niezgodnego z ich zamysłem przestają go słuchać, odwracają się czy uciekają, często też zagłuszają głos Boga. On jednak pragnie, by nawet osoby będące już bardzo daleko na drodze prowadzącej w innym kierunku powróciły do Niego, często są to bardzo bolesne zwroty.
 

Kto myśli, że przed Bogiem można uciec, niech przeczyta Księgę Jonasza. Każdy powinien zrozumieć, że chcąc udać się do swojego „Tarszisz” poniesie straty, gdyż przy każdej walce któraś strona ponosi straty. W walce z Bogiem to człowiek może zostać jedynie poszkodowany. Bóg nie pozwoli człowiekowi odejść, ma On wiele sposobów, by zwrócić na Siebie uwagę. Człowiek może jednak uniknąć bolesnych upadków w swym życiu, jeśli tylko zaufa i powierzy swoje życie Bogu.

PR