A+ R A-

anonimowe chrześcijaństwo

Podstawą do stworzenia teologicznej koncepcji anonimowego chrześcijaństwa była objawiona prawda o tym, że wolą Boga jest zbawienie każdego człowieka. Została ona urzeczywistniona w akcie odkupienia człowieka przez śmierć Chrystusa na krzyżu.

Więcej…