A+ R A-

historiozofowie

Aureliusz Augustyn urodził się w 354 roku w Tagaście. Naukę pobierał w rodzinnym mieście a także w Madaurze i Kartaginie.

W 374 roku Aureliusz założył w Tagaście szkołę retoryki, jednak dwa lata później powrócił do Kartaginy. Nauczał tam retoryki oraz pisał dzieła filozoficzne, w których próbował pogodzić manicheizm z filozofią grecką. Spod jego pióra wyszedł traktat „O pięknie i proporcji”.

Więcej…