A+ R A-

jan z dukli

Świety Jan z Dukli urodził się około 1414 roku w Dukli. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Jako młody chłopak żył w odosobnieniu w pustelni  na wzgórzu Zaśpit w Trzcianie koło Dukli. Po opuszczeniu pustelni, za namową Jana Kantego, wstąpił do zakonu franciszkanów. Pracował w wielu klasztorach znajdujących się na terenie małopolski pełniąc role kustosza i kaznodziei. Mając 60 lat wstąpił do zakonu bernardynów utworzonego przez św. Jana Kapistrana. Był kaznodzieją i spowiednikiem w Poznaniu i Lwowie. Pracował także nad pojednaniem katolików z Ormianami.  U schyłku życia stracił wzrok i poważnie chorował. Zmarł 29 września 1484 roku we Lwowie i tam został pochowany.

Więcej…