A+ R A-

kościół w irlandii

Katoliccy biskupi Irlandii oświadczyli, że ciężarne kobiety muszą być poddawane leczeniu ratującemu życie, nawet jeśli zabiegi medyczne prowadzą do niezamierzonej śmierci nienarodzonego dziecka.

Więcej…