A+ R A-

maria w islamie

Maria w islamie w prawdzie uznawana jest za matkę Jezusa, nie jest Ona jednak nazywana Matką Boga, ponieważ Jezus nie jest Synem Boga, ale wielkim prorokiem. W Koranie została wymieniona ponad 30 razy, częściej od niej wymieniany jest tylko Prorok, jest więc ważną osobą. Została jej poświęcona cała jedna sura nazwana Marjam.

Więcej…