A+ R A-

misja archeologiczna

Radio Watykańskie donosi, iż odkrycie ma dużą wagę dla świata chrześcijańskiego. Naukowcy dokonali odkrycia w miejscowości Pamukkale znanej z wód termalnych i skalistych tarasów wpisanych na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. W starożytnej Frygii w Azji Mniejszej miejsce to zwane było Hierapolis. Przez długie wieki kwitło tu chrześcijaństwo.

Więcej…