A+ R A-

na tej skale zbuduję kościół mój

Kościół katolicki uznaje świętego Piotra Apostoła za pierwszego papieża. Pochodził on z Betsaidy położonej nad jeziorem Genezaret. Był jednym z uczniów i apostołów Jezusa. Jego działalność ewangelizacyjną i apostolską datuje się na lata 30 – 67.

Piotr jako pierwszy uznał Chrystusa za Mesjasza i to jemu powierzona została opieka nad Kościołem. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16,18-19). W Piśmie Świętym często pojawiają się wzmianki na temat Piotra Apostoła i to właśnie stamtąd dowiadujemy się większości rzeczy o jego życiu.

Święty Piotr Apostoł był autorem dwóch listów, które wchodzą w skład Nowego Testamentu. Piotr był też jednym z pierwszych męczenników chrześcijańskich, zmarł w 67 roku na Wzgórzu Watykańskim. Piotr Apostoł został uznany za świętego, a jego uroczyste wspomnienie obchodzone jest w Kościele katolickim 29 czerwca.