A+ R A-

organizacje kościelne

Benedykt XVI 1 grudnia wydał list apostolski dotyczący działalności charytatywnej, w którym zwrócił się z prośbą do biskupów, by lepiej nadzorowali lokalne organizacje dobroczynne i upewniali się, że ich praca nie jest sprzeczna z nauką katolicką.

Więcej…