A+ R A-

pismo święte

Nie można wszystkich biblijnych liczb rozumieć dosłownie, gdyż nie taki był zamysł autorów natchnionych, niektóre z nich posiadają ukryte znaczenie, znaczenie symboliczne. Liczby występujące w Piśmie Świętym w różnych księgach mogą dotyczyć zupełnie innych rzeczy, dlatego też wyjaśnianie ich znaczenia nie jest łatwe i nie jest uniwersalne.

Więcej…  

Oto kilka pytań, które są krótkim sprawdzianem ze znajomości Biblii.

Więcej…