A+ R A-

śmierć jana chrzciciela

Św. Jan Chrzciciel uznawany jest za ostatniego proroka w Starym Testamencie i pierwszego w Nowym Testamencie. Jego historia spaja obie części Biblii. On zapowiada przyjście Jezusa Chrystusa, Mesjasza.

Więcej…