A+ R A-

watykan politycy

Ogólną intencją modlitewną Ojca Świętego na wrzesień jest, „by politycy zawsze postępowali uczciwie, prawie i w umiłowaniu dla prawdy”. W swoim przemówieniu do Papieskiej Rady ds. Świeckich Benedykt XVI przedstawił swoją wizję wkładu Kościoła w formowanie polityków.

Więcej…