A+ R A-

ziemia obiecana

Po wyprowadzeniu narodu izraelskiego z Egiptu i przeprowadzeniu go przez Morze Czerwone, Mojżesz zgodnie z wolą Boga, prowadził naród wybrany ku Ziemi Obiecanej, ziemi, której obszar szczegółowo został określony w Księdze Liczb.

Więcej…