A+ R A-


Czym jest dla Ciebie krzyż?

Symbol wiary chrześcijan, który pozwala zrozumieć sens ludzkiego cierpienia. Ilekroć nie spojrzysz na niego przypomina o ogromnej miłości Boga do człowieka. Od początków chrześcijaństwa w sposób szczególny podchodzono do kultu krzyża.


Jak jest dzisiaj? Czy dalej jest szanowany i uznawany za największy symbol wiary? Czy może jest wyszydzany, a wiara w jego moc wyśmiewana? Z pewnością można spotkać ludzi, którzy przyczyniają się do pozytywnej odpowiedzi na pierwsze dwa pytania, ale też sporo znajdzie się takich, dla których krzyż nie ma żadnego znaczenie. Katolicy więc powinni być odpowiedzialni za prawidłowy rozwój swojej wiary i gotowi do obrony najważniejszych wartości, w tym krzyża, który obecnie w Europie wywołuje „wojnę” o to, czy powinien znajdować się w miejscach publicznych.
 

Katolicy widzą w krzyżu symbol męki i śmierci Chrystusa, który umarł, by każdy wierzący mógł osiągnąć życie wieczne. Jest więc symbolem najistotniejszej prawdy chrześcijańskiej - odkupienia całej ludzkości, uobecnienia zbawienia, świadczy o pojednaniu z Bogiem. To również symbol pokonania zła, zwycięstwa Boga nad szatanem. W czasach pierwszych chrześcijan krzyż miał negatywne znaczenie. Był on znakiem hańby i poniżenia. Chrześcijanie z obawy przed prześladowaniami po śmierci Jezusa nie używali go zbyt często. Ostrożność przy stosowaniu różnych symboli wiary wynikała również z obawy przed profanacją, której dopuszczali się poganie. Krzyż nazywany jest też w przeciwieństwie do drzewa rajskiego drzewem życia przynoszącym wybawienie, a nie jak drzewo rajskie grzech. Pismo Święte w wielu miejscach zaznacza, że krzyż jest „osią świata”. To przypomnienie, że życie ziemskie często w cierpieniu i śmierć nie są ostatecznością, po nim ma miejsce zmartwychwstanie czyli nowe życie w wieczności.

 

Od znaku krzyża świętego wierni rozpoczynają i kończą każdą modlitwę. Jest znakiem często występującym w liturgii. Znakiem krzyża udziela się wszelkich błogosławieństw. Współcześnie w Kościele rzymsko-katolickim obowiązuje lewostronny znak krzyża. Ruch dłoni od góry do dołu oznacza zstąpienie Syna Bożego od Ojca w niebie na ziemię, natomiast przenoszenie dłoni od strony lewej do prawej wskazuje na przeprowadzenie ludzkości z ziemi, którą przepełnia grzech do chwały niebieskiej, zasiadając po prawicy Bożej dzięki wniebowstąpieniu Chrystusa.
 

Wierni bardzo często noszą krzyżyk na piersi, jest to znak wiary chrześcijańskiej i znak przypominający o bezgranicznej miłości. Ważne by wierni potrafili w każdej sytuacji zagrażającej krzyżowi stanąć w jego obronie. Europa nie może odcinać się od tej religii, na której wyrosła, nie może więc pozbywać się symboli świadczących o chrześcijaństwie, nie może usunąć krzyża z miejsc publicznych, bo tożsamość człowieka może wtedy zostać zagubiona. A społeczeństwo zostanie odcięte od korzeni, z pewnością wszyscy wiedzą co dzieje się z drzewem, które zostało pozbawione korzeni – umiera.

PR