A+ R A-


Data śmierci Jezusa

Nowe badania sugerują, że można potwierdzić biblijną datę ukrzyżowania Jezusa.

 Międzynarodowy Przegląd Geologiczny ustalił dzień, w którym doszło do trzęsienia ziemi. Był to prawdopodobnie ten sam dzień, w którym zginął Chrystus – 3 kwietnia 33 roku, piątek.
W Ewangelii wg św. Mateusza są słowa: „A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać.” [Mt 27, 50-51].
Geolog Jefferson Williams, Markus Schwab i Achim Brauer z Niemieckiego Centrum Badań Geologicznych analizowali aktywność sejsmiczną w regionie, studiując 3 epicentra w okolicach Ein Gedi.
Badania potwierdziły 2 główne wstrząsy, z których jeden mógł być właśnie tym wspominanym w Nowym Testamencie.

K.P./www.cathnews.com