A+ R A-


Przywódcza Konferencja Religijnych Kobiet wobec nakazu Stolicy Apostolskiej

Krajowa rada Przywódczej Konferencji Religijnych Kobiet stwierdziła, że ocena, która doprowadziła do nakazu Watykanu dotyczącego reformy organizacji „została oparta na nieuzasadnionych oskarżeniach i jest wynikiem błędnie przeprowadzonego procesu”.W oświadczeniu zauważono też, że sankcje były nieproporcjonalne do zgłoszonych uchybień, a raport wywołał zgorszenie i ból całej wspólnoty kościelnej.
Przełożone żeńskich zakonów katolickich zorganizowały w dniach 29-31 maja specjalne spotkanie w Waszyngtonie, na którym omawiano i planowano ewentualną odpowiedź dla Kongregacji Nauki Wiary.

W kwietniu Kongregacja zaordynowała wielką reformę stowarzyszenia, by zagwarantować wierność nauce katolickiej w takich kwestiach jak aborcja, eutanazja, wyświęcanie kobiet czy homoseksualizm.K.P./www.cathnews.com