A+ R A-


To jedno z haseł promujących katolicką akcję NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA. Propagatorzy chcą pobudzić sumienia młodych i dojrzałych Polaków do tego, by potrafili opowiadać się za Jezusem. Akcja jest formą walki ze wstydem i obojętnością wobec Chrystusa.

Więcej…

Bóg oczekuje od człowiek prośby. Pomimo, że sam Chrystus mówi w Ewangelii św. Mateusza (Mt 6, 8): „Wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba wpierw zanim Go poprosicie”, to w innym miejscu Pisma Świętego wskazuje, że Boga trzeba wytrwale prosić: „Proście, a będzie wam dane”.

Więcej…

Zadanie to zostało powierzone człowiekowi w uczynkach miłosiernych względem duszy. Nie jest jednak łatwo go wypełniać, gdyż strapienie wywołuje w człowieku smutek, który czasem przybiera wielkie rozmiary i, z którego ciężko oczyścić serce człowieka.

Więcej…

Cygańska wiara

Pomimo tego, że obecnie nie istnieje już jednolita kultura romska, a grupy osiadłych Romów asymilują kulturę większości i przyjmują religię dominującą w kraju, to jednak można jeszcze mówić o specyficznych wierzeniach cygańskich.

Więcej…

O los trzech tysięcy chrześcijan znajdujących się w erytrejskich więzieniach upomniała się na forum oenzetowskiej Rady Praw Człowieka koalicja organizacji pozarządowych.

Więcej…

„Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii.” (Jan Paweł II, Jasna Góra, 19 czerwca 1983)

Więcej…

Bóg pragnie bliskości z człowiekiem, ta bliskość jest realizowana w każdej formie modlitwy. By jednak doświadczyć tej bliskości w modlitwie trzeba być wiernym Bogu. Wierność przejawia się w wytrwałości, nie rezygnuję z modlitwy jeśli raz poprosiłem o coś Boga, a On mi tego nie dał. Bóg pragnie byśmy przez wierność potrafili walczyć z pokusą.

Więcej…

W dniu wczorajszym, w Radiu Watykańskim o religijności Niemców wypowiedział się niemiecki teolog, katolicki działacz na rzecz polsko-niemieckiego pojednania - Winfried Lipscher. Wskazał on, że religijność u Niemców jest powściągliwa, prawie niewidoczna.

Więcej…

W Polsce istnieje wiele sanktuariów Maryjnych, Pańskich czy poświęconych kultowi świętych, jednak takie sanktuarium poświęcone obronie życia jest pierwszym na ziemiach Polski. Na terenie Łodzi w 2005 roku poświęcono plac pod budowę sanktuarium, zaś sama budowa ruszyła w 2006 roku.

Więcej…

Jeunesse Lumière znaczy Młodość-Światło jest to Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych. To pierwsza taka szkoła w całej Europie. W Polsce jej główna placówka znajduje się w Łodzi, funkcjonuje od 2004 roku. Prowadzi ją ks. Grzegorz Korczak i absolwenci szkoły Młodość-Światło.

Więcej…

Strona 10 z 19