A+ R A-


Fot: sxc.huOdnowa w Duchu Świętym powstała w latach 60 ubiegłego stulecia. W Polsce pojawiła się ona dopiero kilkanaście lat później.  Ruch ten skupia w naszym kraju  kilkadziesiąt tysięcy stałych członków i blisko 200 tysięcy miłośników. Tak duże zainteresowanie ta wspólnotą sprawia, że jest ona obecnie największym ruchem katolickim.

Więcej…

Czym jest adoracja?

Fot: sxc.huAdoracja jest oddawaniem czci Bogu, mówieniem o jego wspaniałości i wielkim dziele zbawienia, jest dziękczynieniem za wszelkie łaski, jest okazywaniem Bogu największej miłości i szacunku.

Więcej…

Ruch Czystych Serc

Fot: sxc.huRuch Czystych Serc jest wspólnotą skupiającą ludzi (szczególnie młodych), którzy pragnął dochować czystości przedmałżeńskiej zawierzając swoje życie Jezusowi. Poprzez codzienną modlitwę, częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz ciężką pracę nad sobą starają się oni walczyć z pokusami ciała rozwijając w sobie czystą i prawdziwą miłość. Osoby należące do Ruchu Czystych Serc walczą nie tylko z  nieczystością, ale także z innymi nałogami zniewalającymi człowieka: z alkoholizmem, pornografią, narkotykami i papierosami.

Więcej…

Niezapomniany papież, niezapomniany człowiek, niezapomniany artysta i twórca-Jan Paweł II.   Człowiek, który odmienił serca wielu. Pewnie nie każdy wie, że Jan Paweł II był nie tylko papieżem, głową Kościoła, ale również cenionym artystą, był poetą, którego wiersze i utwory do dziś ujmują swoim pięknem i  nadzwyczajnym przesłaniem.

Więcej…

Fot: sxc.huJajko było symbolem życia na długo przed chrześcijaństwem. Przez ok. 200 lat po chrzcie Polski jedzenie jaj w Wielkanoc było zabronione, bo kojarzyło się z pogańskimi rytuałami. Z czasem Kościół dokonał udanej reinterpretacji tego symbolu – przypomniał etnolog dr Grzegorz Odoj.

Więcej…

Strona 19 z 19