A+ R A-


Międzynarodowe sympozjum dotyczące nadużyć seksualnych (również tych popełnianych przez duchownych) zebrało się 9 lutego i ogłosiło otwarcie nowego internetowego Centrum na Rzecz Ochrony Dzieci.

Więcej…

Katoliccy biskupi z hiszpańskich diecezji w Bilbao, San Sebastian i Vitoria skrytykowali publiczną stację telewizyjną EITB za wstrzymanie emisji reklamy promującej lekcje religii w państwowych szkołach.

Więcej…

„Zakon Rycerzy Jana Pawła II stanowi oryginalną inicjatywę polskich mężczyzn, katolików świeckich, mającą stanowić swoisty hołd i dziękczynienie Panu Bogu za posługę na Stolicy Piotrowej naszego rodaka Jana Pawła II Wielkiego”.

Więcej…

W mediach, prasie czy forach internetowych toczy się wiele dyskusji na temat tego, czy bioenergoterapia jest dozwolona, bezpieczna i, czy mogą z niej korzystać osoby wierzące. Bioenergoterapia wpisuje się w medycynę niekonwencjonalną i według jej zwolenników uzdrowienie jest przekazaniem choremu energii, która nie jest znana naukom ścisłym, a w której posiadaniu jest bioenergoterapeuta.

Więcej…

Najdoskonalszym przykładem kapłana jest Chrystus. On realizował kapłaństwo służebne, potem zostało ono przekazane Apostołom. Obecnie kapłani są kontynuatorami dzieła budowania Kościoła, którym w minionych wiekach kierował Chrystus i Apostołowie.

Więcej…

Współcześnie szkaplerz jest znakiem opieki, symbolem więzi Zakonu Karmelitów z Najświętszą Maryją Panną. Dawniej oznaczał wierzchni materiał, który mnisi przed codzienną pracą, np. w ogrodzie zakładali na habit zakonny. Z czasem stał się on symbolem krzyża niesionego każdego dnia przez tych wszystkich, którzy naśladowali Chrystusa.

Więcej…

Czy sakrament bierzmowania jest rzeczywiście pożegnaniem z Kościołem, jak sądzą niektórzy? W społeczeństwie istnieje opinia, że sakrament bierzmowania jest ostatnim etapem młodego człowieka w rozwoju swojej wiary. Kiedy otrzyma błogosławieństwo od biskupa diecezjalnego znika z życia Kościoła. Bierzmowani pytani po co przystępuj do tego sakramentu najczęściej odpowiadają: „by nie mieć później problemów przy ślubie czy byciu chrzestnym”. Czy więc tylko po to jest bierzmowanie?

Więcej…

Radio Watykańskie podało, że administracja Baracka Obamy oszukuje obywateli i łamie konstytucję. Przejawia się to w tym, iż rząd przeprowadza ideologiczną czystkę, eliminując z życia publicznego ludzi wierzących i ich organizacje. Amerykański episkopat zaapelował, by katolicy nie pozostawali bierni, ale przeciwstawili się temu.

Więcej…

Ze strony niewierzących, ale czasem też wierzących człowieka spotykają różnego rodzaju nieprzyjemności, przykrości czy nawet poważniejsze krzywdy. Z pewnością wielu w takiej sytuacji zastanawia się czy przebaczyć, a jak tak, to ile razy można przebaczać?! Chrystus w Ewangelii św. Mateusza (Mt 18,22) wskazuje: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.”

Więcej…

Nie tyle jest ona zalecana co konieczna dla osób, które w swoim życiu poważnie zaniedbały jeden z warunków sakramentu pokuty. Na pytanie kiedy powinien przyjść czas na spowiedź z całego życia w życiu chrześcijanina nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Więcej…

Strona 9 z 19