A+ R A-


Znak pierwszych chrześcijan

Znakiem tym, o czym z pewnością wie każdy chrześcijanin jest „ichtys” czyli „ryba” (tłumacząc z języka greckiego). Wyraz ten to tak zwanym akrostychem, oznacza to, że zawiera on pierwsze litery greckich słów: Iesus Christos Theou Yios Soter - Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel.


Ryba stała się pierwszym symbolem chrześcijan, była więc wcześniejsza niż krzyż, oznacza też co innego: krzyż symbolizuje mękę i śmierć, ryba zaś jest symbolem życia. Chrześcijanie, zgodnie z tradycją, w pierwszych wiekach po śmierci Chrystusa, w czasie ich prześladowań przez Imperium Rzymskie, symbolem ryby oznaczali miejsca spotkań, groby chrześcijan, znak ten pozwalał również odróżnić, rozpoznać przyjaciół od wrogów.
 

Ryba będąc symbolem Jezusa Chrystusa odnosi się do dwóch sakramentów: chrztu i eucharystii. Chrztu, ponieważ żywiołem ryby jest woda, a eucharystii, gdyż stała się świętym pokarmem chrześcijan. Od IX wieku na wszelkich malowidłach, obrazach ukazujących Ostatnią Wieczerzę ryba przedstawiana jest obok kielicha i chleba.

 

Symboliczne znaczenie ryby wielokrotnie zostało zawarte w Ewangeliach. Apostołowie, których wybrał Jezus byli rybakami, Nauczyciel powierzył im łowienie „ludzkich serc”. Chrystus wiele razy mówił: „uczynię was rybakami ludzi”. Dwie ryba pojawiają się również obok pięciu chlebów, którymi po rozmnożeniu Jezus nakarmił tłumy idące za nim. W Ewangelii św. Mateusza, w rozdziale 13, Chrystus opowiada przypowieść o sieci, którą porównuje do Królestwa Niebieskiego:

 

„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?" Odpowiedzieli Mu: "Tak jest". A On rzekł do nich: "Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare".”

 

Święty Jan w rozdziale 21 opisuje ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa uczniom łowiącym ryby. Po nocy bezskutecznego połowu uczniowie dobijają do brzegu, a przybyły Chrystus pyta ich czy mają coś do jedzenia. Oni odpowiadają, że nie, a On poleca im, by zarzucili sieć po prawej stronie łodzi. Apostołowie zrobili tak jak im powiedział i wyciągnęli mnóstwo ryb. Po przybiciu do brzegu zobaczyli żarzące się węgle a na nich ułożoną z chleba rybę.
 

Ryba jest więc od pierwszego wieku chrześcijaństwa wielkim symbolem wiary w Boga. Chrześcijanie nadal, pomimo upływu tylu tysięcy lat, w XXI wieku, przyznając się do Chrystusa nie kreślą już symbolu ryby na ziemi, ale naklejają na tyle samochodu ten wymowny znak. Ryba stała się też bardzo powszechnym symbolem wierzącej młodzieży. W Lednicy, miejscu, w którym co roku spotykają się rzesze młodzieży na spotkaniach młodych, bramą trzeciego tysiąclecia stał się wielki pomnik w kształcie ryby.

PR