A+ R A-


Lubelskie obchody 75. rocznicy akcji burzenia cerkwi

W niedzielę 17 listopada 2013 roku odbyły się lubelskie obchody 75. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.


Ich organizatorami był Oddział Lubelski Towarzystwa Ukraińskiego oraz Parafia Prawosławna św. metr. Piotra (Mohyły) w Lublinie. W świetlicy przycerkiewnej zebrała się prawosławna społeczność ukraińska Lublina, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, a także Polacy zainteresowani dziejami Cerkwi prawosławnej.

Uroczystości rozpoczęły się Liturgią w cerkwi parafialnej parafii pw. św. Piotra (Mohyły), którą celebrował proboszcz parafii ks. prot. Mirosław Wiszniewski wraz z diakonem dr. Aleksym Kucym. Na zakończenie nabożeństwa odczytany został List arcypasterski Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Mnichów oraz wszystkich wiernych Diecezji Lubelsko-Chełmskiej z okazji 75. rocznicy tragicznej akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku, wystosowany wiosną br. Ks. M. Wiszniewski zaprosił również do udziału w centralnych obchodach rocznicy akcji burzenia cerkwi, które za kilka dni odbędą się we Włodawie i Holeszowie.

Po nabożeństwie obchody rocznicy przeniosły się do świetlicy przycerkiewnej. Zebranych powitał dr Andrij Saweneć. W imieniu organizatorów wystąpili prezes Towarzystwa Ukraińskiego dr Grzegorz Kuprianowicz i proboszcz parafii św. Piotra (Mohyły) ks. prot. M. Wiszniewski.

Referat jako pierwszy wygłosił dr G. Kuprianowicz, który przedstawił genezę akcji burzenia cerkwi w 1938 r. Dr Mikołaj Roszczenko zaprezentował wykład pt. Prasa lubelska wobec prawosławia i kwestii ukraińskiej na Chełmszczyźnie w 1938 roku. O przedstawianiu akcji burzenia cerkwi w polskich podręcznikach szkolnych dla szkół ponadgimnazjalnych mówił dr Stefan Dmitruk.

W ostatniej części uroczystości wystąpili zaproszeni goście: przedstawiciel Prezydenta miasta Lublina Zdzisław Niedbała, konsul Witalij Biłyj z Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie oraz Pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Mariusz Kucharek. Odbyła się również dyskusja dotycząca akcji burzenia cerkwi. Na zakończenie wystąpił z podsumowaniem dr G. Kuprianowicz.

Podczas obchodów była wyświetlana prezentacja multimedialna ze zdjęciami zburzonych cerkwi. Uczestnicy uroczystości mogli też obejrzeć ukraińską wersję wystawy 1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu, zaprezentowane także zostały wydawnictwa o akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku.

Uroczystości w 75 rocznicę odbyły się pod patronatem honorowym Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Markijana Malśkiego oraz Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Iwana Hrycaka. Lubelskie obchody tej rocznicy zorganizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji RP oraz przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.

Źródło: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska