A+ R A-


Augustianie

Zakon św. Augustyna (Ordo Sancti Augustini – OSA) powstał w 1256 roku ze zjednoczenia różnych istniejących katolickich wspólnot eremickich. Charyzmat augustianów przejawia się w kilku regułach: ciągłym poszukiwaniu Boga, zaangażowaniu w życie Kościoła, tworzeniu wspólnoty z ludźmi. Jest to zakon żebrzący.Dzisiaj augustianie prowadzą działalność naukową, misyjną, pomagają chorym, upośledzonym, ubogim, odrzuconym.

Pierwszych zakonników sprowadził z Czech do Polski Kazimierz Wielki w XIV wieku. Początkowo ich ośrodkiem był Kraków. Szybko jednak wspólnota zaczęła się powiększać i w XVII wieku liczyła już 23 klasztory. Niestety zabory wyniszczyły zgromadzenie tak, że w momencie odzyskania niepodległości istniał tylko konwent w Krakowie. W 1950 roku doszło do kasaty zakonu na ziemiach polskich. Restytucja nastąpiła pod koniec lat osiemdziesiątych.

Obecnie funkcjonują 3 klasztory: 2 w Krakowie i 1 w Łomiankach pod Warszawą.

Augustianie noszą czarny habit z kapturem przepasany skórzanym pasem.